top of page

 Hva er Steg Dugnad? 

✓ Ingen faktura å betale

✓ 67% fortjeneste

✓ 200 kr per salg

✓ Enkelt og digitalt produkt å selge

✓ Enkelt å organisere

✓ Selger noe som er engasjerende og gøy

✓ Kan selges fra hvor som helst og til hvor som helst

✓ Perfekt for familie, venner og arbeidsplasser å delta

bottom of page